Elu suured ja tähtsad küsimused, mida argielulised toimetamised minu meeltesse on uurimiseks üles kergitanud ja tänase teadmise ja elu-uurimise tulemusena ilmnenud vastused nendele küsimustele.  Vabalt võib olla, et sama küsimus, omab lugeja jaoks hoopiski teistsugust vastust, või et ka minu enda vastus uute elukogemuste lisandudes ajas muutub. 

Kõige tähtsam ehk ongi justnimelt küsimuste jätkuv küsimine ja vastuste muutumise  või muutumatuks jäämise märkamine ajas. 

Elu küsimus: Milleks meile tänulikkus?


Ikka ja jälle rõhutatakse, et kõige õigem tegu on see, mille puhul sina tegijana midagi vastu ei oota. Aga ka teise inimese tänulikkus on ju „vastukaup,“ kui sellega kaasneb Sinu enda heaolu tunne. Sa tegid midagi ja said vastu healolu. Aga mis siis ikkagi on see isetu tegu, mis midagi vastu saada ei looda?

Ja teiselt poolt jällegi tuletatakse sageli meelde, et ole tänulik selle üle, mis sul ja sinu ümber on ja mis sinu heaks on tehtud! Milleks siis see tänulikkus, kui igaühe teod peaksid olema tehtud isetult?

Olen neid kaht esmapilgul vastuolulist teemat mõnda aega uurinud ja vaadelnud väga erinevates elu olukordades ja minu kogemustes on praeguseks välja joonistunud 3 olulist avastust:


Loe lisaks